HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA NGHIÊN CỨU BÀI THUỐC

LƯƠNG Y PHÙNG HẢI ĐĂNG
 • Chức vụ: Trưởng khoa khám bệnh
 • Kinh nghiệm: Hơn 20 năm
BÁC SĨ PHẠM PHI LONG
 • Chức vụ: Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh
 • Kinh nghiệm: Hơn 30 năm kinh nghiệm
BÁC SĨ ĐỖ THANH HÀ
 • Chức vụ: Trưởng khoa Phụ Sản
 • Kinh nghiệm: Trên 40 năm
BÁC SĨ LÊ HỮU TUẤN
 • Chức vụ: Phó Giám đốc chuyên môn
 • Kinh nghiệm: Trên 40 năm
BÁC SĨ TUYẾT LAN
 • Chức vụ: Giám đốc Chuyên môn
 • Kinh nghiệm: Gần 40 năm
BÁC SĨ NGUYỄN THỊ NHUẦN
 • Chức vụ: Phó Giám đốc Chuyên môn
 • Kinh nghiệm: 40 năm
Anh Đinh Xuân Hoà
Hà Nội
vừa đặt mua thành công.

Zalo

Tin nhắn

Điện thoại

Địa chỉ